Печатать книгуПечатать книгу

Despre noi

Despre noi

Сайт: Заочная Библейская школа
Курс: Заочная Библейская школа
Книга: Despre noi
Напечатано::
Дата: Воскресенье, 26 Май 2024, 05:20

Școala Biblică prin Corespondență este un proiect din cadrul Misiunii Biblice și scopul principal al ei este de a învăța și a echipa credincioșii pentru slujirea în bisericile din care fac parte, slujirea în grupuri mici și în mediul în care se află.

Școala Biblică prin Corespondență cuprinde 35 de cursuri, care sunt și în forma clasică (carte) în limba română. Multe dintre aceste cursuri sunt disponibile și în alte limbi sau se află în proces de traducere. Informația mai detaliată în privința Școlii noastre o puteți găsi pe pagina ”Istoria Școlii Biblice prin Corespondență”.

De aici puteți accesa prin opţiunea download broșura informațională.
Meleștean Maria
- Responsabil Școala Biblică prin Corespondență

Tel: +373 22 29 47 99

e-mail: m.meleshtean@biblemissions.org

edu.md@biblemissions.orgValera Doncila
- Responsabil Școala Biblică prin Corespondență

Tel: +373 22 29 47 99

e-mail: v.doncila@biblemissions.org

edu.md@biblemissions.org
Istoria Școlii Biblice prin Corespondență

După cum ştiţi deja, în cadrul Misiunii Biblice din Moldova, la 22 octombrie 2010, a fost deschisă Şcoala Biblică prin Corespondenţă. Şcoala respectivă reprezintă un concept nou printre creştinii din ţara noastră, dar această oportunitate de formare în domeniul cunoaşterii Scripturii este tot mai acceptată de către persoanele dornice de a studia Cuvântul lui Dumnezeu.

Pe parcursul a timpului la ŞBC au devenit studenţi 235 de persoane, 34 dintre care au obţinut deja certificatul de absolvire al primului curs. Vârsta studenţilor de la ŞBC este cuprinsă între 18 şi 65 de ani. Dorim să vă prezentăm câteva din avantajele studierii la ŞBC:

*Asigură studentului instruirea necesară în contextul său cultural. Aceasta înseamnă că studentul poate să studieze de la domiciliu, indiferent de locul de trai şi de vârstă.

*Ajută bisericile locale în pregătirea lucrătorilor. Eficienţa unei biserici rezultă din implicarea acelora pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrarea de slujire şi de mărturie creştină. ŞBC este ca un catalizator care ajută bisericile în pregătirea credincioşilor pentru lucrarea de slujire. Un alt aspect practic este că au acces la instruire nu numai tinerii, ci şi credincioşii mai în vârstă, care sunt deja implicaţi în lucrare, şi care simt nevoia de o instruire adecvată slujirii pe care o desfăşoară.

*Educaţia biblică prin corespondenţă contribuie la formarea lucrătorilor orientaţi spre ucenicizare. Pentru noii convertiţi la Hristos, este deosebit de importantă asistenţa spirituală necesară creşterii spirituale. ŞBC oferă această asistenţă, oferind ajutor persoanelor întoarse de curând la Dumnezeu, ca să crească spiritual.

*Dezvoltă abilităţile de slujire şi caracterul credinciosului. Parcurgerea materialelor de studiu conduce la o cunoaştere profundă şi în detaliu a Bibliei. Cursurile expediate oferă un studiu complet şi echilibrat al Bibliei, ceea ce îl va ajuta pe viitorul slujitor să fie echipat corespunzător pentru a putea fi destoinic şi competent în slujirea pe care o desfăşoară.

*Oferă posibilitate studenţilor de a-i învăţa şi pe alţii din experienţa lor acumulată pe parcursul instruirii. Profesorii de la şcolile duminicale vor acumula cunoştinţe vaste în urma acestei instruiri. Apostolul Pavel îl încuraja pe tânărul Timotei să-i înveţe şi pe alţii din experienţa lui de slujire, iar aceasta constituie un proces de multiplicare spirituală, care conduce la împlinirea Marii Trimiteri, pe care Domnul Isus Hristos a încredinţat-o Bisericii Sale. „Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii” (2 Timotei 2:2).

Mărturisirea de credință

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat de Dumnezeu, cu autoritate suficientă şi de netăgăduit;

Credem în Dumnezeul cel Adevărat şi Veşnic, care există în trei persoane - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Credem în Isus Cristos, Dumnezeu Veşnic, zămislit prin Duhul Sfânt de la fecioara Maria. A fost un om cu adevărat, a avut o viaţă fără de păcat pe pământ, a murit pe cruce la Golgota, a fost singurul Mijlocitor în Noul Testament şi a devenit jertfă pentru răscumpărarea păcatelor noastre, a treia zi a înviat din morţi, s-a înălţal la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, ca Marele Preot.

Credem în Duhul Sfânt, care îndeamnă oamenii la pocăinţă, călăuzeşte în adevărata credinţă şi formează trupul lui Cristos din toţi cei, care cred în El.

Credem, că Dumnezeu a creat Omul după chipul lui Dumnezeu, că omul a păcătuit cu conştiinţa împotriva lu Dumnezeu, prin aceasta s-a condamnat singur pe sine şi pe urmaşii săi la moarte fizică şi spirituală.

Credem, că omul nu este în stare să se salveze cu propriile puteri, dar numai prin credinţa în Isus Cristos, care a murit pe cruce din îndurare pentru noi păcătoşii.

Credem, că biserica locală, bazată pe principii biblice, regulat se adună pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru comunicare, pentru rugăciune în comun şi pentru închinare, întărire în credinţă şi ajutorarea reciprocă.

Credem, că botezul în apă reprezintă simbolul salvării prin credinţă. Aceasta are loc prin scufundarea deplină în apă.

Considerăm, că Cina cea de Taină (frângerea pânii) este simbolul jertfei răscumpărătoare a lui Isus Cristos, care ne aminteşte de suferinţele şi moartea Lui, şi despre iertarea noastră.

Considerăm, că toţi adevăraţii ceştini vor da seama de credinţa lor înaintea Tronului, pe care stă Isus Cristos şi vor primi cununa.

Credem în existenţa iadului veşnic pentru cei, care nu cred, de unde nu mai este întoarcere.