Печатать книгуПечатать книгу

Биз тууралуу

Биз тууралуу

Сайт: Заочная Библейская школа
Курс: Заочная Библейская школа
Книга: Биз тууралуу
Напечатано::
Дата: Вторник, 6 Декабрь 2022, 03:13

Библиялык Сырттан окуу мектеби тууралуу маалымат

Библиялык Сырттан окуу мектеби Библиялык миссиянын бир долбоору болуп эсептелет, анын башкы максаты болуп  ишенгендерди өз Жыйынында, чакан топтордо, өз чөйрөсүндө кызмат кылууга үйрөтүү жана жабдуу эсептелет.

Библиялык Сырттан окуу мектеби 35 курстан турат, биз аларды кыргыз тилинде классикалык варианта (китеп түрүндө) да сунуш кылабыз. Көптөгөн  курстардын башка тилдердегилери да бар же алар учурда которулуп жатат. Андан аркы маалыматты «Библиялык Сырттан окуу Мектебинин тарыхы» деген барактан таба аласыз.

Биздин команда

Онлайн түрүндөгү БСМнын инструкторлору: 

Библиялык миссиянын кызматкерлери

Мектептин тарыхы

Библиялык Сырттан окуу мектебинин акыркы 20 жылдагы кызматы – Теңирге болгон ишенимдин жана толук таянуунун жолу. Библиялык Сырттан окуу Мектебинин негизги максаты төмөнкүдөй: Библияны окуп-үйрөнүүнү жана аны жашоосунда колдонууну каалаган ар бир адамга ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берүү.

1991-жылы мектепти өнүктүрө баштаганыбызда, бул Кудайдын эрки менен болуп жатканына көзүбүз жеткен. Ушул нерсе бизди шыктандырып, ишеним кадамдарын жасоого эрктүүлүк берген. Колубузда Муди атындагы Библиялык институттун (Чикаго шаары) орус тилинде жазылган, эски версиядагы 5 курсунан башка эч нерсе жок болучу. Бирок ошол аз нерсеге Кудай мол батасын берип, ал көп жемиш берди.

1991-жылы Библиялык Миссиянын кичинекей бөлмөсүндө биз ошол беш курсту редакциялаганбыз, андан соң, 1992-жылдын жайында Алма-Ата (азыркы Алматы шаары, Казакстан.) шаарында биздин биз нече жүз студентибиз бар болуп калды. Бир жыл ичинде бүтүндөй КМШ аймагындагы студенттерибиздин саны 2000ден ашты. Экинчи филиал ачууга абдан муктаж болуп калдык, ал филиал 1993-жылы Омск шаарында ачылды. 1993-жылдан 1997-жылга чейинки убакытта Библиялык Сырттан окуу мектеби   тездик менен өстү.

Колубуздагы беш курска англис тилинен которулган дагы 10 курс кошулду. Дагы үч филиал: 1995-жылы Киевде, 1995-жылы Минскде жана 1997-жылы Москвада ачылды. Ошентип, бир эле учурда 7000 студент Ыйык Жазууну окуп-үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ушул жылдар аралыгында биз Кудайдын бата сунган колдорун дайыма көрдүк. Финансылык кыйынчылыктарга дайыма тушуккан биз ар дайым Кудайдын ишенимдүүлүгүнүн күбөсү болуп жаттык, анткени Кудай эң зарыл нерсени керектүү учурда дайыма жиберип турду.

1998-жылдан 2001-жылга чейинки аралыкта 18 жаңы курс кошулду. Алардын баары Муди атындагы Библиялык институт тарабынан берилди.

Библиялык Сырттан окуу мектебинин тарыхы

1901: Чикаго (Муди атындагы Библиялык институт)

1992: Алматы шаары (БСМдин орус тилиндеги курстары)

1993-1997: Омск, Москва, Киев, Минск

2001-2003: Кыргызстан,  өзбекстан. Кыргыз, казак, тажик,  өзбек жана каракалпак тилдерине которуунун башталышы.

2004-2005: Германия (БСМ Батыш Европада), Тажикстан

2004: "Ыйса Машайактын жашоосу" курсу Интернетте

2010: Түркмөнстан, Молдова

1992-жылдан берки студенттердин жалпы саны: 41 000

2002-2005: Жакшы Кабар таратуу жана окутуп-үйрөтүү боюнча көптөгөн мүмкүнчүлүктөр аркылуу Кудай бизди ишенимдин кийинки кадамдарын жасоого чакырды. Биз БСМдин 5 курсун Борбордук Азиядагы элдердин тилдерине: кыргыз, казак, тажик, өзбек жана каракалпак тилине которо баштадык. Андан ары 2001-жылы Кыргызстанда, 2003-жылы өзбекстанда, 2004-жылы Германияда (Европадагы орус тилдүү адамдар үчүн), 2005-жылы Тажикстанда филиалдар ачылды.

2004-жылдан тартып, 42 өлкөнүн орус тилдүү калкы «Ыйса Машайактын жашоосу» курсун онлайн түрүндө окуп-үйрөнүү үчүн интернетте катталышкан.

2006-2011: 2010-жылдын күзүндө дагы бир филиал Түркмөнстанда ачылган. 12 курс түркмөн тилинде сунуш кылынып, дагы экөө даярдалып жатат. 2010-жылы Молдовада филиал ачылды. Ал жерде азыр 10дон ашуун китеп румын тилинде сунуш кылынууда. БСМдин курстарын которуу улантылып жатат, азыркы учурда 50 дөн ашуун курстун үстүнөн иш жүргүзүлүп жатат.

Бүгүнкү күндө биз кандай жыйынтыктарды көрүп жатабыз? 41 000ден ашуун адам 35 курстун ичинен эң аз дегенде бирөөнү колдонуп, Кудай Сөзүн окуп-үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Курстар 9 тилде: орус, казак, кыргыз, өзбек, тажик, түркмөн, каракалпак, румын жана немис тилдеринде (жакын арадан бери) сунуш кылынууда. Окуу материалы ар кыл кызматтарда: жакшы кабар таратууда, сууга чөмүлдүрүү алдындагы даярдоо сабактарында, кызматчыларды окутуп-үйрөтүүдө, насаат сөзгө даярданууда, тайпаларда Библияны окуп-үйрөнүүдө, жекшембилик мектепте ж.б. колдонулууда. 30дан ашуун улуттагы, ар кыл кесиптеги, ар кыл социалдык статустагы жана курактагы адамдар БСМдин студенттери болуп саналат. КМШда жана анын чегинен сырткары мамлекеттерде алар Кудай Сөзүн окутуунун ийкемдүү графиги боюнча, өзүнө ылайыктуу ылдамдыкта, географиялык абалына жараша окуп-үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул натыйжалар Кудайдын зор батасы деп эсептейбиз.

Ишенимдин символу

Биз бүтүндөй Ыйык Жазуу Кудайдын Рухунун жетеги менен жазылган Анын жеткилең, толук жетишерлик Сөзү экенине жана талашсыз кадыр-баркка ээ экенине ишенебиз.

Биз үч инсан (Ата, Уул жана Ыйык Рух) болуп ачылган жалгыз чыныгы, түбөлүктүү Кудайга ишенебиз.

Биз табияттан тышкары бойго бүтүү аркылуу чыныгы Адам болгон, жер бетинде эч күнөөсүз жашаган, Голгофадагы айкаш жыгачта өз өмүрүн адамдардын ордуна жана Кудайга жаккан курмандык катары берген, өлгөндөрдүн арасынан үчүнчү күнү тирилип, жаңы денеде асманга көтөрүлүп кеткен, азыр биздин Арачыбыз катары Кудайдын оң жагында отурган Кудай Ыйса Машайакка ишенебиз.

Биз адамдардын күнөөлөрүн ашкерелеген, чыныгы ишенимге үйрөткөн жана алардын жашоосунда жогорудан төрөлүүнү ишке ашырга Ыйык Рухка ишенебиз. Ал аларды Машайактын денесине кошуп, мөөр басып, ыйыктап, алардын ичинде жашап, аларды өзгөчө кызматка чакырат жана жөнөтөт.

Биз Кудайдын адамды өз бейнеси боюнча жаратканына, адам билип туруп Кудайга каршы күнөөгө батканына, бул аркылуу өзүн жана укум-тукумун денедеги жана рухий өлүмгө дуушар кылганына ишенебиз.

Биз адам өз күчү менен куткарыла албастыгына, бирок биздин күнөөлөрүбүз үчүн ырайым курмандыгы катары айкаш жыгачта өлгөн Ыйса Машайакка болгон ишеними аркылуу гана куткарыла аларына ишенебиз.

Биз библиялык жергиликтүү жыйын өз ара мамилелешүү, Кудай Сөзүн окуп-үйрөнүү, биргелешип сыйынуу жана Кудайга табынуу, ишенимде бекемделип, бири-бирине туруктуу жардам берүү үчүн тез-тезден чогулуп турарына ишенебиз.

Биз сууга чөмүлдүрүү ишеним аркылуу куткарылуунун символу экенине ишенебиз. Бул сууга толук чумкутуу аркылуу ишке ашат.

Биз Теңирдин Кечки Тамагы (нан сындыруу) Ыйса Машайактын куткаруучу курмандыгынын Анын тарткан азаптары менен өлүмү жана биздин кечирилгендигибиз тууралуу эскертип турган символу болуп эсептелерине ишенебиз.

Биз чыныгы ишенгендердин баары асманга көтөрүлөрүнө жана Ыйса Машайактын тактысынын алдында өздөрүнүн үмүтү жөнүндө жооп берерине, ошол жерде иштерине жараша сыйлык аларына ишенебиз.

Биз ишенбегендер түбөлүк каргышка каларына, ал жактан артка кайтууга жол жок экенине ишенебиз.