Окуу процесси

Мектептин эрежелери

Студенттер төмөнкүлөргө милдеттүү:

  • мектептин ушул эрежелерин сактоого;
  • башка студенттердин көз караштары менен пикирлерин сыйлоого;
  • чөйрөсүндө өзүн Машайак үлгү көрсөткөндөй алып жүрүүгө;
  • башталган курсту үч ай аралыгында бүтүрүүгө.

Студенттерге төмөнкүлөргө тыюу салынат:

  • форумда, чатта же курстун башка катышуучулары менен жекече мамилелешкенде башкаларды шылдыңдаган же уятсыз сөздөрдү колдонууга;
  • автордук укуктарды бузууга, курстардын материалдарын мыйзамсыз түрдө жайылтууга же өзгөртүүгө.

Бул эрежелерди кандай бузганына жараша студентке эскертүү берилет же ал мектептен чыгарылышы мүмкүн.

60 күн ичинде активдүүлүк көрсөтпөгөн студент автоматтык түрдө  курстан алынып ташталат.