Оқу үдерісі

Барлықкурстардыңтізбесі

Модульдердіңатауы Курстыңатауы
Сенімнегiздері              Мәсіхшілік өмірдегі алғашқы қадамдар
  Киелі Кітаптың қағидалары  
  Ізгі Хабар
  Киелі Кітап айтады  
   
МәсіхжәнеОныңқауымыныңөмiрi Иса Мәсәхтің Өмірі
  Матай жазған Ізгі Хабар  
  Жохан жазған Ізгі Хабар
  Елшілердің істері
  Аян кітабы
   
Іс жүзіндегі мәсіхшілік Құдайға толықтай бағышталған қасиетті өмір
  Сенің өміріне деген Құдайдың еркі
  Іс жүзіндегі Ізгі Хабар тарату
  Нәтижелі оқу
  Оқушыларды қалай түсінуге болады
  Діни ағымдар
Киелі Кітапқа шолу Көне Өсиетке шолу. Бөлім 1
  Көне Өсиетке шолу. Бөлім 2
  Жаңа Өсиетке шолу. Бөлім 1
  Киелі Кітаптағы пайғамбарлық сөздер
   
Көне Өсиет кітаптары Жаратылыстың басталуы
  Мысырдан көшіп шығу
  Ешуа
  Билер кітабы мен Рут кітабы
  Забур жыры
  Нақыл сөздер
  Ишая пайғамбардың жазбасы
  Даниял пайғамбардың жазбасы
 
Послания Нового Завета Жақыптың хаты
  Петірдің хаты
  Римдіктерге арналған хат
  Қорынттықтарға арналған 1 ші хат
  Ғалаттықтарға арналған хат  
  Ефестіктерге арналған хат
  Салоникалықтарға арналған хат
  Еврейлерге арналған хат