Sadaka bermek

Western Union ýa-da  MoneyGram pul geçirimleri

Pul geçirmegiň düzgünlerini bu guramanyň saýtyndan tapyp bilersiňiz:

Alyjy:

  • Alyjynyň doly ady: RUDOLF HENSCHEL
  • Şäheri: ASCHAFFENBURG
  • Ýurdy: GERMANY

Pul geçirendigiňiz barada bize elektron poçta boýunça habar beriň ýa-da pul geçirimi baradaky habarnamany dolduryň:

  • Haýsy sistemanyň üsti bilen siz pul ugratdyňyz
  • Pul geçiriminiň kontrol ýa-da identifikasiýa nomerini iberiň
  • Ibereniň doly ady (sistemada görkezilen)
  • Näçe iberildi we haýsy ýurtdan