Despre noi

Istoria Școlii Biblice prin Corespondență

După cum ştiţi deja, în cadrul Misiunii Biblice din Moldova, la 22 octombrie 2010, a fost deschisă Şcoala Biblică prin Corespondenţă. Şcoala respectivă reprezintă un concept nou printre creştinii din ţara noastră, dar această oportunitate de formare în domeniul cunoaşterii Scripturii este tot mai acceptată de către persoanele dornice de a studia Cuvântul lui Dumnezeu.

Pe parcursul a timpului la ŞBC au devenit studenţi 235 de persoane, 34 dintre care au obţinut deja certificatul de absolvire al primului curs. Vârsta studenţilor de la ŞBC este cuprinsă între 18 şi 65 de ani. Dorim să vă prezentăm câteva din avantajele studierii la ŞBC:

*Asigură studentului instruirea necesară în contextul său cultural. Aceasta înseamnă că studentul poate să studieze de la domiciliu, indiferent de locul de trai şi de vârstă.

*Ajută bisericile locale în pregătirea lucrătorilor. Eficienţa unei biserici rezultă din implicarea acelora pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrarea de slujire şi de mărturie creştină. ŞBC este ca un catalizator care ajută bisericile în pregătirea credincioşilor pentru lucrarea de slujire. Un alt aspect practic este că au acces la instruire nu numai tinerii, ci şi credincioşii mai în vârstă, care sunt deja implicaţi în lucrare, şi care simt nevoia de o instruire adecvată slujirii pe care o desfăşoară.

*Educaţia biblică prin corespondenţă contribuie la formarea lucrătorilor orientaţi spre ucenicizare. Pentru noii convertiţi la Hristos, este deosebit de importantă asistenţa spirituală necesară creşterii spirituale. ŞBC oferă această asistenţă, oferind ajutor persoanelor întoarse de curând la Dumnezeu, ca să crească spiritual.

*Dezvoltă abilităţile de slujire şi caracterul credinciosului. Parcurgerea materialelor de studiu conduce la o cunoaştere profundă şi în detaliu a Bibliei. Cursurile expediate oferă un studiu complet şi echilibrat al Bibliei, ceea ce îl va ajuta pe viitorul slujitor să fie echipat corespunzător pentru a putea fi destoinic şi competent în slujirea pe care o desfăşoară.

*Oferă posibilitate studenţilor de a-i învăţa şi pe alţii din experienţa lor acumulată pe parcursul instruirii. Profesorii de la şcolile duminicale vor acumula cunoştinţe vaste în urma acestei instruiri. Apostolul Pavel îl încuraja pe tânărul Timotei să-i înveţe şi pe alţii din experienţa lui de slujire, iar aceasta constituie un proces de multiplicare spirituală, care conduce la împlinirea Marii Trimiteri, pe care Domnul Isus Hristos a încredinţat-o Bisericii Sale. „Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii” (2 Timotei 2:2).