Despre noi

Mărturisirea de credință

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat de Dumnezeu, cu autoritate suficientă şi de netăgăduit;

Credem în Dumnezeul cel Adevărat şi Veşnic, care există în trei persoane - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Credem în Isus Cristos, Dumnezeu Veşnic, zămislit prin Duhul Sfânt de la fecioara Maria. A fost un om cu adevărat, a avut o viaţă fără de păcat pe pământ, a murit pe cruce la Golgota, a fost singurul Mijlocitor în Noul Testament şi a devenit jertfă pentru răscumpărarea păcatelor noastre, a treia zi a înviat din morţi, s-a înălţal la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, ca Marele Preot.

Credem în Duhul Sfânt, care îndeamnă oamenii la pocăinţă, călăuzeşte în adevărata credinţă şi formează trupul lui Cristos din toţi cei, care cred în El.

Credem, că Dumnezeu a creat Omul după chipul lui Dumnezeu, că omul a păcătuit cu conştiinţa împotriva lu Dumnezeu, prin aceasta s-a condamnat singur pe sine şi pe urmaşii săi la moarte fizică şi spirituală.

Credem, că omul nu este în stare să se salveze cu propriile puteri, dar numai prin credinţa în Isus Cristos, care a murit pe cruce din îndurare pentru noi păcătoşii.

Credem, că biserica locală, bazată pe principii biblice, regulat se adună pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru comunicare, pentru rugăciune în comun şi pentru închinare, întărire în credinţă şi ajutorarea reciprocă.

Credem, că botezul în apă reprezintă simbolul salvării prin credinţă. Aceasta are loc prin scufundarea deplină în apă.

Considerăm, că Cina cea de Taină (frângerea pânii) este simbolul jertfei răscumpărătoare a lui Isus Cristos, care ne aminteşte de suferinţele şi moartea Lui, şi despre iertarea noastră.

Considerăm, că toţi adevăraţii ceştini vor da seama de credinţa lor înaintea Tronului, pe care stă Isus Cristos şi vor primi cununa.

Credem în existenţa iadului veşnic pentru cei, care nu cred, de unde nu mai este întoarcere.