Окуу процесси

Бардык курстардын тизмеси

Модулдардын аталышы Курстардын аталышы
Ишенимдин негиздери Машайакчылык ишеним жолундагы биринчи кадамдар
  Библиялык доктриналар 
  Жакшы Кабар  
  Библия мындай дейт  
   
Машайактын жана Анын Жыйынынын жашоосу Ыйса Машайактын жашоосу
  Матай жазган Жакшы Кабар  
  Жакан жазган Жакшы Кабар
  Элчилердин иштери
  Аян китеби 
   
Практика жүзүндөгү машайакчылык Ыйык жашоо
  Сенин жашооң үчүн Кудайдын эрки
  Жакшы Кабарды ийгиликтүү таратуунун принциптери
  Натыйжалуу окутуу
  Окуучуларды кантип түшүнүү керек
  Культтар
Библияга киришүү Байыркы Келишимге обзор. 1- бөлүк 
  Байыркы Келишимге обзор. 2-бөлүк  
  Жаңы Келишимге обзор. 3-бөлүк 
  Библиядагы пайгамбарчылыктар  
   
Байыркы Келишимдин китептери Башталыш
  Мисирден чыгуу
  Нун уулу Жашыя  
  Башкаруучулар жана Рут китеби 
  Забур
  Накыл сөздөр
  Ышайа
  Даниел китеби 
 
Жаңы Келишимдеги каттар Жакыптын каты   
  Петирдин каттары 
  Римдиктерге жазылган кат  
  Корунттуктарга жазылган 1-кат
  Галатиялыктарга жазылган кат  
  Эфестиктерге жазылган кат  
  Тесалоникалыктарга жазылган каттар
  Эврейлерге жазылган кат