Окуу процесси

Курсту окууга жумшалган убакыт

Орто эсеп менен алганда бир сабакты окууга бир жума бөлүнөт. Биз студентти шашылбоого чакырабыз, бирок ар бир сабакты Ыйык Жазуудан алынып сунушталган тексттердин баарын көңүл коё карап, мүмкүн болушунча толук окуп чыгуусун суранабыз. Ар бир студент бир жумада канча убакытты окууга бөлө аларына жараша өзүнүн окуу графигин өзү түзөт.