Ўқув жараёни

Имтиҳонларнинг бажарилиши

Матнли материалдан сўнг ҳар бир дарсда бажарилиши зарур бўлган имтиҳонлар бор.

Муҳим! Имтиҳонни фақатгина машғулот материалини яхши билишингизга ҳамда барча саволларга жавоб бера олишингизга ишонч ҳосил қилганингиздан сўнг бажаришга киришинг. Имтиҳонни бажараётганингизда ўқув материалига қарамаслигингиз керак.

Имтиҳоннинг барча топшириқларни бажариб бўлгач, “ҳаммасини юбормоқ ва тестни тугатмоқ”ни босинг. Шундан сўнг экранингизда имтиҳон натижалари келиб чиқади. Агарда имтиҳонда “Эссе” каби топшириқ бўлса, унинг баҳосини инструктор сизнинг жавобингизни баҳолагандан сўнг биласиз.

Имтиҳон бир неча қисмлардан ташкил топган бўлиши мумкин:

  • Биринчи қисм шундай тасдиқларни ўз ичига олганки, улар билан рози бўлиш ёки бўлмаслик керак. Бунинг учун чиққан менюдан “тўғри” ёки “нотўғри” сўзлардан мосини танлаш керак.
  • Иккинчи қисм битта ёки бир неча жавоблардан ташкил топган саволлардан иборат. Ушбу жавобларни берилган рўйхатдан танлаб олиш керак бўлади.
  • Учинчи қисм шундай саволлардан ташкил топганки, бу ерда иккита устундан мосликни танлаш керак (масалан, оят матнига Муқаддас Ёзувдан тўғри келадиган жойни топиш керак).
  • Тўртинчи қисм бўш жойлардан иборат матндан иборат. Ушбу бўш жойларга пайдо бўладиган менюдан мос сўз ёки иборани қўйиш керак.
  • Бешинчи қисм ижодий топшириқдан (эссе) иборат бўлиши мумкин. Бунинг учун сиз мустақил бир неча гаплардан тузилган қисқа жавоб ёзишингиз керак бўлади.

Барча топшириқларни бажариб бўлгач ҳамда имтиҳонни юборгандан сўнг дарҳол натижани кўришингиз мумкин, чунки эсседан ташқари барча топшириқларни компьютернинг ўзи баҳолайди. Эссенинг баҳосини ва изоҳини инструкторингиз ўқиб ва баҳолагандан сўнггина билишингиз мумкин.