Okuw prosesi

Okuwyň bahasy

Gaýybana Injil mekdebindäki hyzmatlar köp pul çykdaýjysyny talap edýär. Häzirki wagtda mekdepde okuwlar meýletin sadaka berýänleriň hasabyna amala aşyrylýar, bu bolsa okamak isleýän her bir adama mümkinçilik berýär. Injil missiýasynyň bir kursyny okamak üçin  her bir talybyň okuw tölegi ortaça 30 ýewro durýar.

Biz pul kömegini berjek her bir adama öz minnetdarlygymyzy bildirýäris.