Sadaka bermek

Sadaka bermek mümkinçilikleri

Gaýybana Injil Mekdebiniň hyzmaty uly pul çykdaýjysyny talap edýär. Häzirki wagtda mekdepde okuwlar meýletin sadaka berýänleriň hasabyna amala aşyrylýar, bu bolsa okamak isleýän her bir adama mümkinçilik berýär. Injil missiýasynyň bir kursyny okamak üçin  her bir talybyň okuw tölegi ortaça 30 ýewro durýar.

Biz pul kömegini berjek her bir adama öz minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Sadaka bermek üçin biz size birnäçe wariantlar teklip edýäris:

  • Bank geçirimleri
  • PayPal sistemasy boýunça geçirim
  • WebMoney sistemasy boýunça geçirim
  • Western Union sistemasy boýunça geçirim
  • MoneyGram sistemasy boýunça geçirim

Menunyň sagynda siz özüňiz üçin amatly mümkinçiligi saýlap bilersiňiz we ol barada has köp maglumat alarsyňyz.

Eger siz sadaka bermek isleýän bolsaňyz, ýöne bu teklipleriň hiç birini ulanyp bilmeýän bolsaňyz, bize hat ýazyň.