Процесс обучения (UA)

Оцінювання роботи студента

Загальна оцінка курсу формується з оцінок за всі вивчені уроки. Мінімальний прохідний бал курсу складає 69 балів (D).

Прохідний бал уроку 61 балл (E).

Оцінювання екзамену відбувається автоматично, тому свої результати ви зможете побачити відразу ж після завершення екзамену.

Нище наведена таблиця оцінювання:

Бали Оцінка Означення
100 - 93 А Відмінно
92 - 85 В Добре
84 - 77 С Задовільно
76 - 69 D Достатньо
68 - 61 E Погано
60 - 0 F Незадовільно