Таванди таълим

Баҳодиҳии кори донишҷӯ

Баҳои умумии курс аз баҳоҳо барои ҳамаи дарсҳои гузаштагӣ бароварда мешавад. Холи камтарини гузариш 69 хол аст (С).

Холи гузариши дарс 61 хол аст (E).

Баҳодиҳии имтиҳон автоматӣ гузаронда мешавад, бинобар ин натиҷаҳои худро шумо дарҳол пас аз анҷом додани имтиҳон дида метавонед.

Дар зер ҷадвали баҳодиҳӣ оварда шудааст:Баллы Оценка
100 - 93 А
92 - 85 В
84 - 77 С
76 - 69 D
68 - 61 E
60 - 0 F