Биз тууралуу

Библиялык Сырттан окуу мектеби тууралуу маалымат

Библиялык Сырттан окуу мектеби Библиялык миссиянын бир долбоору болуп эсептелет, анын башкы максаты болуп  ишенгендерди өз Жыйынында, чакан топтордо, өз чөйрөсүндө кызмат кылууга үйрөтүү жана жабдуу эсептелет.

Библиялык Сырттан окуу мектеби 35 курстан турат, биз аларды кыргыз тилинде классикалык варианта (китеп түрүндө) да сунуш кылабыз. Көптөгөн  курстардын башка тилдердегилери да бар же алар учурда которулуп жатат. Андан аркы маалыматты «Библиялык Сырттан окуу Мектебинин тарыхы» деген барактан таба аласыз.